Open menu

VACO Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 44 23

Onnodige kosten voorkomen? Controleer uw WHK-Beschikking!

Binnenkort ontvangt u de beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk) 2022 van de Belastingdienst. Onze ervaring leert dat deze premieberekening fouten kan bevatten. Fouten die u onnodig veel geld kunnen kosten! Het loont dus om de beschikking goed te (laten) controleren. Na ontvangst van de beschikking heeft u zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. 

Wat is de Whk?

De WGA- en Ziektewetuitkeringen worden gefinancierd door middel van de premie Werkhervattingskas, ook wel de premie Whk, die u als werkgever betaald aan de Belastingdienst. Deze premie voor de WGA en Ziektewet samen kunnen in 2022 oplopen tot maximaal 6,08% van uw loonsom.

Hoe controleert u de beschikking?

Om de Whk te begrijpen moet u inzicht hebben in de factoren die de hoogte van uw premie bepalen, zoals:

  • Uw gemiddelde loonsom;
  • De verhouding tussen de aan u toegerekende uitkeringslast en uw loonsom; 
  • Uw sectorindeling;
  • De jaarlijks veranderende premieparameters van UWV; 
  • De constant vernieuwende wet- en regelgeving.

Besparing door Eigen Risicodragerschap?

Mogelijk kan het financieel aantrekkelijk zijn om geen premie meer aan de Belastingdienst te betalen voor de Ziektewet en/of WGA maar Eigen Risicodrager te worden. U gaat dan een premie betalen aan een verzekeraar of het risico volledig zelf dragen. Dit kan interessant zijn voor bedrijven met een loonsom vanaf € 1,5 miljoen of boven de 50 medewerkers in dienst. Met de Whk beschikking kunnen wij een indicatie geven in hoeverre het Eigen Risicodragerschap voor u interessant kan zijn. Wij helpen u graag om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

Hulp nodig bij de controle?

Wij helpen u graag bij de controle van uw Whk-beschikking op basis van no cure no pay: u betaalt ons slechts een percentage van de directe kosten die u kunt besparen. Is bezwaar niet zinvol of is de beschikking juist? Dan betaalt u niets! Vul onderstaand formulier in en binnen 5 werkdagen heeft u een reactie.




Welke is bij u van toepassing?