Open menu

VACO Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 44 23

Offerte aanvragen

Vul onderstaand formulier in om een offerte te ontvangen voor het Garagepakket. Wij zullen binnen 5 werkdagen contact met u opnemen.

    

Let op! Door het invullen van dit formulier ontvangt u een offerte, de verzekering wordt niet direct afgesloten!

  

Aanhef
Algemene gegevens
U bent


Hoofdactiviteit

Uw hoofdactiviteit is waarschijnlijk bandenservice. Mocht u nog andere activiteiten uitvoeren (zoals pompstation) dan kunt u deze kwijt onder het kopje "nevenactiviteiten". 


Bouwaard van het gebouw
Is er ISO-certificering aanwezig?Is er een BORG-certificaat aanwezig?Is het bedrijf elektronisch beveiligd?
Staat er een hek om het bedrijf?Bent u deelnemer beveiligingsproject?Wordt er buiten afval opgeslagen?Is de elektra gekeurd?Is er verlichting op het terrein aanwezig?Nevenactiviteit

Naast bandenservice heeft u misschien nevenactiviteiten zoals een pompstation, ruitherstellen etc. Deze activiteiten kunt u hier omschrijven.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Dekking voor werkgeversaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, producten en/of dienstenaansprakelijkheid.

Het verzekerd bedrag is standaard € 2.500.000 per gebeurtenis. Wenst u een hoger verzekerd bedrag?
Voorrisico: wanneer uw verzekering per 1 mei in gaat en u krijgt in juni een claim van iets wat in februari is voorgevallen. Heeft u het voorrisico vanaf 1 januari meeverzekerd, dan wordt deze schade vergoed. Heeft u geen voorrisico meeverzekerd of pas vanaf 1 maart, dan wordt de schade niet vergoed. Wilt u dit voorrisico meeverzekeren?
Wilt u Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersschade werknemers meeverzekeren?Zijn er meerdere rechtspersonen?Heeft u leveringsvoorwaarden?Vindt er bewerking van het product plaats?Doet u aan import / export?
Voert u extern werkzaamheden uit?Cliëntenobjecten

Dekking voor opzichtdekking voor bewerking, behandeling, en reparatie evenals wettelijke aansprakelijkheid aan voertuigen van uw klanten / cliënten.Voertuigen zwaarder dan 3.500 kg?Vindt er revisie plaats (anders dan reparatie)?Worden voertuigen gehaald en/of gebracht door uw bedrijf?Blijven er 's nachts motorrijtuigen op uw terrein/binnen het gebouw?Handelaarkenteken
Voertuigen zwaarder dan 3.500 kg?
Opstal- huurdersbelangverzekering

Schade door inductie is standaard meeverzekerd.
De functionele inrichting (machines die vast aan de grond zitten zoals bruggen, uitlijnapparatuur etc.) is meeverzekerd op de opstal- huurdersbelang verzekering.


Is het gebouw bewoond?Inventaris

Inductie is standaard meeverzekerd. 
Kasgeld is standaard tot  € 4.500,- meeverzekerd.


Goederen voorraad

Dekking voor brand, inbraak, diefstal, vandalisme, storm, waterschade en overige gevaren van uw eigen goederen.


Opruiming: de kosten van het opruimen van de restanten na schade. Wilt u opruiming meeverzekeren?
Goederen voorraad (van derden)

Dekking voor brand, inbraak, diefstal, vandalisme, storm, waterschade en overige gevaren van goederen van derden (zomer / winterbanden etc.)


Opruiming: de kosten van het opruimen van de restanten na schade. Wilt u opruiming meeverzekeren?
Bedrijfsschade


Uitkeringstermijn


Rechtsbijstand

Wilt u rechtsbijstand meeverzekeren?Wilt u een particuliere dekking voor rechtsbijstand?Milieuschade (MSV)

De vervuiler betaalt. Mocht uw bedrijf in vlammen opgaan dan zal het bluswater door de verbranding van de banden roet bevatten. Wanneer dit bluswater in de grond terecht komt kan dit bijvoorbeeld vervuiling van het drinkwater veroorzaken. 

Wilt u Milieuschade meeverzekeren?Gewenst verzekerd bedragIs er asbest aanwezig?
Slotvragen

Was u reeds eerder verzekerd tegen het risico waartegen deze verzekering dekking biedt?Heeft ooit een verzekeraar een verzekering aan u geweigerd of opgezegd waarvoor u nu een offerte wilt ontvangen?Zijn er ooit eisen tot schadevergoeding tegen u ingesteld?Zijn er omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding?Hebt u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of van een verzekerde, die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen, of andere feiten (ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als de persoon van aanvrager en/of verzekerde) die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden zijn?Meer informatie

Voor meer informatie of hulp bij het invullen van het offerte aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Bart Boogt via 010 - 288 44 23, of stuur Bart een e-mail.